skitanje.com
OTKRIĆE OMORIKE
”Jedna od najlepših osobina našega duha držim da je to što možemo da skinemo sa sebe okove kojima nas fizička priroda vezala za vreme i mesto u kome živimo da se vinemo mišlju u prošlost ili na udaljena mesta da se tako spustimo u razmatranja dela ili stvari,kojima