sjenica.com
Neki od projekata koji su obeležili prošlu (2019) godinu (Video) | www.SJENICA.com
Živ čovek može sve. Po nama (Sjenica. com) prošla godina (2019) je jedna od godina u kojoj se se naš grad preporodio. Kad snimamo i neko kaže "hvala