sjenica.com
Oglas: placevi na prodaji | www.SJENICA.com
Na osnovu člana 99. stav 1. i 2. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispr., 64/10 - odluka US, 24/11, 121/12