sjenica.com
Rudnik "Štavalj" nema dovoljno kopača...
PROBLEMI UGLjENOKOPA KRAJ SJENICE: "Štavalj" čeka nove rudare. Rudari nam odlaze u penziju, a nove, iako je interesovanje Pešteraca za rad u rudniku veliko, teško angažujemo, jer svaki