sjenica.com
Pristigle nove USAID donacije u Sjenici | www.SJENICA.com
Pristigle nove USAID donacije u Sjenici. USAID program lokalnog održivog razvoja u Srbiji je okončan. Praksa ovog programa je da svu imovinu pokloni