sjenica.com
Kolektivni iftar u Omladinskom parku 24. juna 2015. | www.SJENICA.com
Opština Sjenica i Opština Bajrampaša iz Istanbula organizuju kolektivni iftar 24. juna 2015. godine. Iftar će biti ogranizovan u Omladinskom parku u Sjenici.