silveremulsion.com
The Magnificent Swordsman (1968)
The Magnificent Swordsman [怪侠] (1968) AKA Vagabond Swordsman Starring Wong Chung-Shun, Shu Pei-Pei, Tien Feng, Cheng Miu, Ngai Ping-Ngo, Fan Mei-Sheng, Ma Ying, Chiu Hung, Shum Lo, Chai No, Ng Wai, Lee Ka-Ting, Cheng Kang-Yeh, Yau Lung Directed by Griffin Yueh Feng & Cheng Kang Expecta