silveremulsion.com
The Black Butterfly (1968)
The Black Butterfly [女俠黑蝴蝶] (1968) Starring Lisa Chiao Chiao, Yueh Hua, Tien Feng, Yeung Chi Hing, Fan Mei-Sheng, Ku Feng, Lo Wei, Ma Ying, Chen Hung Lieh, Cheung Yuk-Kam, Han Ying Chieh, Fang Mian, Lee Wan Chung Directed by Lo Wei Expectations: Low, but hopeful, as Lo Wei is a notable dire