silveremulsion.com
Temple of the Red Lotus (1965)
Temple of the Red Lotus [江湖奇俠] (1965) AKA "The Red Lotus Monastery" Starring Jimmy Wang Yu, Chin Ping, Ivy Ling Po, Lo Lieh, Petrina Fung Bo Bo, Tien Feng, Ku Feng, Wu Ma, Kao Pao Shu, Lau Leung Wa, Chen Hung Lieh, Chiu Ming, Feng Yi, Ko Lo Chuen, Kok Lee Yan, Lam Jing Directed by Hsu Cheng H