signmediasmart.com
post-watershed
Detta är en term som används för att beskriva program som inte är lämpliga för barn. De sänds vid ett senare tillfälle, när barnen har gått och lagt sig.