signmediasmart.com
skildring
Det är när en skådespelare skildrar någon genom att iklä sig dennes specifika karaktärsdrag, exempelvis förbättrar en egenskap för att skapa en dramatisk effekt.