signmediasmart.com
Bakom Kulisserna
När ett program görs, måste de tekniska och kreativa teamen (osv.) utföra uppgifter och aktiviteter i syfte att göra programmet.