shogunatet.se
Att känna sig hatad.
Igår var en dag så jag kände mig hatad, eller hatad kanske är ett starkt ord, illa omtyckt kanske är en bättre beskrivning. Folk gick omvägar för att komma förbi mig, de tittade inte på mig, de tit…