shogunatet.se
Home improvement (swedish)
I was “cleaning” my desktop and found this. Förändring! Alldeles för mycket tristess utvecklas tillslut alltid i något kreativt. Det är min syn på livet. Så var det den där lördagen för…