shogunatet.se
Sker det en fördumning?
Det känns som om samhället går igenom en fördumning för tillfället, och har väl gjort ett bra tag i och för sig. Jag vet inte om det är symptomatiskt med sociala mediers spridning och den nischning…