shogunatet.se
Förvånansvärt trött.
Att sitta stilla en hel dag tär på krafterna. Speciellt när en är ovan. Nu måste jag sova, för jag är JÄTTETRÖTT. Fridens