shogunatet.se
Jag har lärt mig att hjula
Kontorsstolssituationen. Ibland känner jag mig smartare, ibland mer korkad. Idag var en dag då jag kände mig både smart och korkad på samma gång, värt att notera tycker jag då det inte händer så of…