shogunatet.se
Det här med att kunna koppla bort sitt jobb.
Jag har funderat på det här när man ser det som positivt att “kunna släppa jobbet helt när man är ledig”. Även jag använder detta uttryck rätt ofta och då i positiva ordalag. Som att et…