shogunatet.se
Saker vi bygger är rätt små ändå.
Jag tycker det är lite fint hur små saker vi bygger är egentligen, vi tycker att de är stora grejer som vi lyckas åstadkomma och blir stolta över det. Vi står där och tittar på saken vi gjort och t…