shogunatet.se
Solen finns där någonstans.
Ja det är inte alltid lätt för solen att tränga igenom, men viljan finns ju där, det ser man ju. Och vilja är ju något som ska premieras! Solen solen gamle vän, snart har du kraft nog att tränga ig…