shogunatet.se
Musik och dess effekter
Det är lite underligt det där med musik och takt ändå. Jag har börjat tänka på det mer och mer när jag är ute och går med musik i mina öron där jag stillsamt glider fram i stadens snabba tempo och …