seyta.org
III Congrés Català de Filosofia: Passat i present - SEyTA
Palma de Mallorca, del 21 al 23 de enero de 2015. Esta edición celebra el Año Ramon Llull dedicando una de sus secciones, ‘Ramon Llull y el lul•lisme’, al escritor mallorquí. En otra sección se propone la investigación sobre la poesía y los escritos en prosa del poeta Bartomeu Fiol. En l’organització hi participen de manera conjunta la Societat de Filosofia del País Valencià, la Societat Catalana de Filosofia (IEC) i l’Associació Filosòfica de les Illes Balears. Comptam a més amb la col•laboració del Vicerectorat d’Investigació i Postgrau, Vicerectorat de Cultura, Projecció Social i Seus Universitàries i el Departament de Filosofia i Treball Social de la UIB. Les societats de Filosofia del País Valencià, Catalunya i Illes Balears tenen uns objectius comuns, com són: impulsar la presència pública de la reflexió filosòfica, incrementar la recerca en filosofia i fomentar especialment els estudis sobre l’obra dels pensadors, filòsofs i intel•lectuals balears, valencians i catalans. En aquest cas concret celebram l’Any Ramon Llull dedicant a l’escriptor mallorquí la Secció III. Ramon Llull i el lul•lisme. A la Secció IV es proposa la recerca sobre la poesia i escrits en prosa de Bartomeu Fiol, poeta. Així lligam Passat i Present. Volem contribuir a …