sensiaassistans.se
NEJ, KOSTNADSUTVECKLINGEN BEROR INTE PÅ FUSK -
Det senaste året har det varit en stor debatt om personlig assistans och statens ökade kostnader för assistansersättning. I förra året regleringsbrev till Försäkringskassan meddelade regeringen att Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar. Grunden till det ligger enligt Barn-, äldre- och jämställdhetsminister, Åsa Regnér, i att kostnaderna för assistansersättningen sedan 2005 …