sekolahmalaysia.com
Laporan Kehadiran Penuh
Sijil amat penting bagi setiap murid. Sekolah boleh memberikan sijil kehadiran penuh kepada murid atau apa-apa ganjaran kepada murid yang mempunyai kehadiran penuh. Laporan kami boleh mengeluarkan senarai kehadiran penuh setiap bulan Klik sub menu laporan dalam menu Kehadiran murid 2. Pilih kehadiran penuh dari senarai menu yang dipaparkan