sehitliklerimiz.com
Kastamonu Şehitliği - Şehitliklerimiz
Kastamonu, Milli Mücadele boyunca hem canıyla hem malıyla hem de sonsuz özverisi ile vatanının istiklali için çaba sarf etmiş bir yerdir. İstiklal yolunun cefakâr adımlarını atan, imkânsızlıklardan bağımsızlık umudu yaratan Kastamonu, cephe gerisinde olduğu kadar tarih boyunca cephede de biz zati olarak varını yoğunu, canını ortaya koymuş bir vatansever bir halka da sahiptir. Kastamonu Çanakkale …