sdcdentist.com
ใส่เชนจัดฟัน เชนจัดฟัน ไม่ทำให้ฟันเคลื่อนที่เร็วขึ้น
ใส่เชนจัดฟัน เชนจัดฟัน ไม่ทำให้ฟันเคลื่อนเร็วขึ้นใช้เมื่อฟันห่างทำให้ตึงในช่วงแรก ใส่เชนจัดฟัน เป็นความเจ็บปวดที่มีแต่คนจัดฟันเท่านั้นเข้าใจ