sciencefacultymagazine.se
9 av 10 naturvetare nöjda med sin utbildning
Nio av tio är nöjda med sin kandidatutbildning, visar en färsk undersökning bland nyligen utexaminerade naturvetarstudenter. De anser sig också i hög grad fått de kunskaper och färdigheter som behö…