scholare.nl
Veiligheid en vertrouwen
Juf Trudy Coenen die in 2011 leraar van het jaar werd, houdt in onderstaand artikel een warm pleidooi voor een echte relatie met je leerlingen. Die begint met het bieden van veiligheid en vertrouwe…