scholare.nl
Als je me echt zou kennen…
In het programma ‘Over de streep’ wordt deze zin vaak genoemd: ‘Als je me echt zou kennen zou je weten dat…’ Jongeren gaan letterlijk een streep over wanneer ze iets hebben meegemaakt wat genoemd w…