sbkattila.se
Ny infart - SBK Attila
Ny infart till klubben då det byggs en ny cykelväg i kanten på vår parkering. Se röd markering på foto för nya infarten: