satranc.net
Notasyon (Hamle Yazılması)
Satranç dünyasında cebirsel notasyon kullanılmaktadır. Satranç tahtası aşağıda da gösterdiğimiz gibi, düşey sutunlarda birer harf (a, b, c, d, e, f, g, h) ve yatay sutunlara birer sayı (1, 2, 3, 4,…