satranc.net
Karar Anları
Satranç oyuncularının, zaman zaman karar verme durumlarında karşılaştığı bir takım problemler vardır. Bu problemlerin en önde geleni pavlovcu (pavlovyan) koşullanmadır. Burada edinilmiş ve otomatik…