satranc.net
Doğru Karar Verme Sanatı : Satranç
Satranç oyuncusu, usta seviyesine çıkabilmek için her şeyden önce dikkatli olmalıdır. Dikkat, inceden inceye düşünme, düşünceyi bir nokta üzerinde toplama demektir. Bunun yanında koordinasyon, teme…