saranitus.com
แอคติเวต Windows 10 ด้วย Product Key ของ Windows 7, 8 หรือ 8.1
ไมโครซอฟท์ให้แอคติเวต Windows 10 ด้วยหมายเลขผลิตภัณฑ์ Windows 7, 8 หรือ 8.1 ได้ตั้งแต่ Windows 10 November Update (เวอร์ชัน 1511) แต่ผมยังไม่มีโอกาสทดสอบ จนเมื่อวานนี้ติดตั้ง Windows 10 จึงได้ทำการ…