santboidiari.com
Qui som
Sant Boi Diari és el mitjà de comunicació digital de Sant Boi de Llobregat. Es tracta d’un mitjà local, d’actualització diària i constant que es dedica exclusivament a la informació a t…