sandzakdanas.com
Rijeke su blagodat Uzvišenog Tvorca, ali sa druge strane slika i prilika hala jednog naroda ! Pročitajte grijehe našeg naroda prema rijekama ? - Sandzak Danas informativni portal
Svjedoci smo svakodnevno da naši sugrađani često zagađuju rijeke, i odlažu ne samo svakodnevno kućno smeće, nego nije rijetka pojava da pojedinci budu toliko nemarni prema rijekama pa da odlažu u tok rijeka kućni namještaj, šporete, frižidere i razne komadne otpatke. Pošto su naše rijeke većinom planinsko-bujične, pa samim tim sav taj otpad u kritičnim …