saltgimnastic.cat
La Marina i la Nora · saltgimnastic.cat
La Nora i la Marina, que entrenen al CAR de Madrid, juntament amb la Laura, es van recuperant satisfactòriament de les seves lesions i ja comencen a reincorporar-se als entrenaments.