saltgimnastic.cat
1 Fase Copa Catalana 2019 GAM, que és va celebrar a Sant Boi · saltgimnastic.cat
1 Fase Copa catalana que es va celebrar a Sant Boi 2019, van competir en Didi, Pau Gerard Marcel, Santi, Ricard, David, Gabriel, Jan...