sallavor.es
EXCURSIÓ DIVENDRES 10 DE MAIG
Binibona Trobada i recollida: Finca Hotel Albellons, Camí d'Albellons, Selva Veure mapa> HORARI: 8:30-13:30 h Portar: berenar, aigua, roba i sabates adequades, muda completa de recanvi (mitjons inclosos).