sallavor.es
CURS 4 EN INNOVACIÓ EDUCATIVA SA LLAVOR: COMUNITATS D’APRENENTATGE
El desafiament de convertir l’acte d’aprenentatge en un procés transformador. Benvingudes i benvinguts al Curs 4 d’Innovació Educativa per facilitar el desenvolupament de comunitats d’aprenentatge, homologat per la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats de les illes Balears com a Formació Permanent del Professorat que comença aquest divendres 17 de maig. Els temps que corren demanen professionals