safargostar.com
ترسناک ترین خانه ی روسیه
بیشتر توریست ها و گردشگران علاقه به این دارند که از جاهای دیدن کنن که بسیار خاص و متفاوت باشد برای همین منظور به بازدید مکان های مثل این خانه می روند.