sadeghfood.com
سالاد میوه محصولات صادق با سس کاراملی
سالاد میوه محصولات صادق با سس کاراملی را می توانید با هر سس یا کرمی که دوست دارید میل کنید.در اینجا از کمپوت های صادق استفاده میکنیم زیرا از نظر ساختار برای تهیه سالاد میوه کمپوت مناسب تر است.