sacredwales.org.uk
St Cwyfan, Llangwyfan
Denomination: Anglican Address: Llangwyfan, Anglesey Listing: Grade II* St Cwyfan's is known as the Church in the Sea, precariously standing on the tiny island of Cribinau. This simple building is from the twelfth century, and was originally at the end of a peninsula which has slowly been eroded. There was significant reconstruction in the fourteenth century, and an aisle had to be demolished in the nineteenth century as the cliff edge eroded. Disgrifiad: Enw: Sant Cwyfan, Llangwyfan Enwad: Anglicanaidd Lleoliad: Llangwyfan, Ynys Môn Rhestru: Gradd II* Cyfeirir at Sant Cwyfan fel yr Eglwys yn y Môr, ac mae'n sefyll ar safle eithaf peryglus ar ynys fechan Cribinau. Mae'r adeilad syml hwn yn tarddu o'r ddeuddegfed ganrif ac yn wreiddiol roedd ar ddiwedd penrhyn sydd wedi erydu'n raddol. Gwnaed cryn dipyn o waith ailadeiladu yn y bedwaredd ganrif ar ddeg a bu'n rhaid dymchwel eil yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg wrth i ymyl y clogwyn erydu.