sacredwales.org.uk
Trinity Methodist Church, Penarth
Denomination: Methodist Address: Penarth, Glamorgan Listing: Grade II* This impressive church opened in 1901, replacing an earlier iron church. It was designed in the Victorian Gothic-revival style by Cardiff architect Henry Budgen, with pointed arches, an imposing spire, and rich wood panelling inside. The chancel is relatively shallow, emphasising the focus on congregational worship. The marble pulpit was added in 1912, with colours to echo the stained glass windows. Disgrifiad: Enw: Eglwys Fethodistaidd y Drindod, Penarth Enwad: Methodistaidd Lleoliad: Penarth, Morgannwg Rhestru: Gradd II* Agorodd yr eglwys drawiadol hon yn 1901, gan ddisodli eglwys haearn gynharach. Fe'i dyluniwyd yn arddull Fictoraidd y diwygiad Gothig gan y pensaer o Gaerdydd, Henry Budgen, gyda bwâu pigfain, meindwr trawiadol a phanelau pren cyfoethog y tu mewn. Mae'r gangell yn gymharol fas, gan bwysleisio'r ffocws ar addoli cynulleidfaol. Ychwanegwyd y pulpud marmor yn 1912, gyda lliwiau yn cyd-fynd â'r ffenestri gwydr lliw.