sacredwales.org.uk
Tabernacle Chapel, Ruthin
Denomination: Presbyterian Address: Ruthin, Denbighshire Listing: Grade II* The Tabernacle Chapel is one of the two surviving round churches in Wales. It was built in 1889, and retains its nineteenth century fittings. The minister at the time was Emrys ap Iwan, advocate of Welsh government and language. The pews are arranged in a semi-circle, in front of an impressive array of organ pipes. Traceried windows illuminate the interior, with a broad hammerbeam roof. Disgrifiad: Enw: Capel y Tabernacl, Rhuthun Enwad: Presbyteraidd Lleoliad: Rhuthun, Sir Ddinbych Rhestru: Gradd II* Capel y Tabernacl yw un o'r ddwy eglwys gron sydd wedi goroesi yng Nghymru. Fe'i hadeiladwyd yn 1889, ac mae wedi cadw ei ffitiadau o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Y gweinidog ar y pryd oedd Emrys ap Iwan, hyrwyddwr llywodraeth i Gymru a'r iaith Gymraeg. Trefnir y corau mewn hanner cylch, o flaen casgliad trawiadol o bibellau organ. Mae ffenestri rhwyllog yn goleuo'r tu mewn, gyda tho trawst gordd eang. Picture credit Steve MT