sacredwales.org.uk
St John the Baptist, Penymynydd
Denomination: Anglican Address: Penymynydd, Flintshire Listing: Grade II* This elegant Early English style church was built in 1843 of local stone, paid for by Sir Stephen Glynne. The first incumbent, John Ellis Troughton, spent twenty years decorating the church with ornate murals, stencils, and stained glass windows, resulting in a rich coloured interior. Scenes include the Life of Christ, the Last Judgement, and windows showing the Passion of Christ. Disgrifiad: Enw: Ioan Fedyddiwr, Penymynydd Enwad: Anglicanaidd Lleoliad: Penymynydd, Sir y Fflint Rhestru: Gradd II* Adeiladwyd yr eglwys gain hon mewn arddull Seisnig Gynnar yn 1843 o garreg leol, a thalwyd amdani gan Syr Stephen Glynne. Treuliodd y periglor cyntaf, John Ellis Troughton, ugain mlynedd yn addurno'r eglwys gyda murluniau addurnedig, stensiliau, a ffenestri gwydr lliw, gan greu tu mewn lliwgar a chyfoethog. Mae golygfeydd yn cynnwys Bywyd Crist, y Farn Fawr, a ffenestri yn dangos y Dioddefaint.