sacredwales.org.uk
Soar y Mynydd, Tregaron
Denomination: Calvinistic Methodist Address: Tregaron, Ceredigion Listing: Grade II* Soar y Mynydd is the remotest chapel in Wales. Its name is Welsh for 'Zour of the mountain'. It was built in 1822 to serve a hugely scattered congregation of farmers. The simple building is made of local rubble stone and whitewashed, with a slate roof. Inside, one of the most prominent features is the painted scroll reading 'God is love' above the pulpit. Disgrifiad: Enw: Soar y Mynydd, Tregaron Enwad: Methodistiaid Calfinaidd Lleoliad: Tregaron, Ceredigion Rhestru: Gradd II* Soar y Mynydd yw'r capel mwyaf diarffordd yng Nghymru. Fe'i hadeiladwyd yn 1822 i wasanaethu cynulleidfa o ffermwyr dros ardal wasgaredig. Mae'r adeilad syml wedi ei wneud o rwbel lleol ac wedi ei wyngalchu, gyda tho llechi. Y tu mewn, un o'r nodweddion amlycaf yw'r sgrôl baentiedig yn cynnwys y geiriau 'Duw cariad yw' uwchben y pulpud.