sacredwales.org.uk
St Bleddian, St Lythans
Denomination: Anglican Address: St Lythans, Glamorgan Listing: Grade II* St Bleddian dates from the twelfth century, one of the few churches here that was a place of worship before the Norman conquest. The west tower has a saddleback roof, common to this area of Glamorgan. The Norman font barrel-shaped font survives, as does an unusual hexagonal holy water stoop. The sixteenth century Tudor chapel is known as the Button Chapel, for the Button family who are thought to be buried here. Disgrifiad: Enw: Sant Bleddian, Llwyneliddon Enwad: Anglicanaidd Lleoliad: Llwyneliddon, Morgannwg Rhestru: Gradd II* Mae Sant Bleddian yn dyddio o'r ddeuddegfed ganrif, un o'r ychydig eglwysi yma a fu'n fan addoli cyn y goresgyniad Normanaidd. Mae gan dŵr y gorllewin do trumiog, sy'n gyffredin yn y rhan hon o Forgannwg. Mae'r bedyddfaen Normanaidd ar siâp baril wedi goroesi, yn ogystal â chawg dŵr sanctaidd chweonglog anarferol. Enw'r capel Tuduraidd o'r unfed ganrif ar bymtheg yw Capel Button, a chredir bod aelodau'r teulu Button wedi eu claddu yma.