sacredwales.org.uk
St Bridget, Skenfrith
Denomination: Anglican Address: Skenfrith, Monmouthshire Listing: Grade I St Bridget's was consecrated in 1207, said to be one of the oldest churches in continuous use in Wales. The red sandstone church was enlarged in the Middle Ages, and has a timber belfry topped with a pyramid roof. It stands on the banks of the river that separates England and Wales, in the grounds of Skenfrith Castle. The massive original altar stone has five incised crosses, and survived the Reformation by being hidden under the floor. Disgrifiad: Enw: Santes Bridget, Ynysgynwraidd Enwad: Anglicanaidd Lleoliad: Ynysgynwraidd, Sir Fynwy Rhestru: Gradd I Cysegrwyd Eglwys Santes Bridget yn 1207, a dywedir mai hon yw un o'r eglwysi hynaf sy'n parhau i gael ei defnyddio yng Nghymru. Ehangwyd yr eglwys hon o dywodfaen coch yn y Canol Oesoedd, ac mae ganddi glochdy pren gyda tho pyramid ar ei ben. Saif ar lan yr afon sy'n gwahanu Lloegr oddi wrth Gymru, ar dir Castell Ynysgynwraidd. Mae gan garreg enfawr wreiddiol yr allor bum croes endoredig, a goroesodd y Diwygiad drwy gael ei chuddio o dan y llawr.