sacredwales.org.uk
The Abbey Church of St Mary the Virgin, Margam
Denomination: Anglican Address: Margam, Glamorgan Listing: Grade I St Mary's is the surviving nave of a major Cistercian Abbey, founded in the twelfth century. It is surrounded by the ruins of the abbey, which fell into disrepair after the Reformation. The nave was restored in the nineteenth century. The west front retains much of its Norman fabric, while the remainder is in the Romanesque style. Marble Renaissance tombs of the Mansel and Talbot families are also of interest. Disgrifiad: Enw: Eglwys Abaty Santes Fair y Forwyn, Margam Enwad: Anglicanaidd Lleoliad: Margam, Morgannwg Rhestru: Gradd I Eglwys y Santes Fair yw corff Abaty Sistersaidd mawr sydd wedi goroesi, a sefydlwyd yn y ddeuddegfed ganrif. O'i hamgylch mae adfeilion yr abaty, a aeth â'i ben iddo ar ôl y Diwygiad. Cafodd y corff ei adfer yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae wyneb blaen y gorllewin wedi cadw llawer o'i ffabrig Normanaidd, tra bo'r gweddill yn yr arddull Romanésg. Mae beddrodau marmor y Dadeni ar gyfer y teuluoedd Mansel a Talbot hefyd o ddiddordeb. Picture credit Creative Commons: https://www.flickr.com/photos/camperdown/18744083039/in/photolist-uymjRv-4NGmhQ-LUM6M-uymrua-LUM42-btRvUm-4NCbq2-LUM5t-LUM6F-4NC8Sa-LUM4e-d8ySod-btRvh9-bGLjbX-4vuSrs-8ukEd-8SAtNr-d8yGmJ-btRvAo-8ukP6-d8yJWW-bGLiTa-btRvMu-8ukwc-d8yH1j-8ukFK-8ukxx-8ukos-tTMQA9-uQNBMH-tTMUNh-uR4y7H-tTXB4t-uQNGFa-uNu8hq-uydFiu-tTXx8H-4NGgeo-3YoPYH